CEPHE STATİK HESABI

ÖZDEMİR CONSULTING CO. CEPHE STATİK HESABI VE RÜZGAR SİMÜLASYONU (HAD) YAPAR

Pek çok dış cephe projesinde ve teknik şartnamesinde görülmüştür ki, gereksiz seviyede emniyet katsayıları ve aşırı rüzgar yükü değerleri şart koşulduğu için, işverenlerin imalat maliyetleri gereksiz yere artırılmıştır.

Hiç şüphe yok ki mühendislik hesap sonuçları ve rüzgar yükü simülasyonları nyapılırken, en başta kabul edilen hesap katsayıları ve hesap kriterleri hesap sonucu çıkan rakamları direk olarak etkiler.

Dolayısıyla cephe statiğini hesaplarken, cephe imalatı, cephe montajı, imalat detayı, sistem detayları, malzeme maliyetleri vs. konular üzerinde çok tecrübeli olunması gerekmektedir. Cephe kriterleri hakkında tecrübe sahibi olmayan bir statikçi ile yapılan cephe statiği sonuçları optimal olmayacaktır. Aynı şekilde cephe statiğini kendisi yapamayan bir cephe danışmanı da, statik parametriler üzerinde doğru tespitleri yapamayacaktır. Özdemir Consultig co. cephe statiği hesaplamalarını bizzat kendisi yapar.

CEPHE STATİĞİ NEDİR?

Genel piyasa koşullarında cephe statiği denilince ilk akla gelen, alüminyum giydirme cepheler ve bu cephelerin karkasını oluşturan düşey ve yatay alüminyum çubukların JX, ve  JY atalet momenti hesaplama şablonları gelmektedir. “Cephe statiği” elbette bu değildir.

Cephe statiği ile alüminyum giydirme cephe statiği aynı şey değildir. Özdemir Consulting Cephe statiği yapar, Giydirme cephe statiği, Cephe statiği çalışmaları içinde yalnızca küçük bir çalışma alanını kapsar. Cephe statiği ise yapının dış kabuğunu oluşturan her türlü cephe strüktürünün mühendisliği ve statik hesaplamalarından oluşur.

Pek çok çeşit cephe strüktürü ve bu strüktürlerde kullanılan malzeme çeşidi ve farklı bağlantı tipi mevcuttur. Birkaç cephe strüktürü çeşidi üzerinde örnekleme yaparak özetleyelim.

FARKLI CEPHE STRÜKTÜRLERİNİN, STATİK HESAPLAMA METODLARI DA FARKLIDIR.

Cable Net bir cephe sistemidir, çelik gerilme kabloları ve paslanmaz çeliklerde oluşur. Cable Net sistem kurguları çok farklı şekillerde yapılabilir ve her birinin hesaplama kurgusu farklıdır. Halat gerilmeleri, halatların bağlandığı mapalara gelen yükler ve bu mapalardaki mukavemet hesaplamaları klasik cephe hesaplamalarından oldukça farklıdır. Cable net cepheler yalnızca düşey değil yatay ve hatta amorf formlarda da tasarlanmış olabilmektedir. Dolayısıyla cam ve cam tutucuların hesaplamaları da ileri seviyede mühendislik gerektirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seramik veya doğal taş cepheler, farklı bir cephe strüktürü  gurubunu oluşturur. Seramik veya doğal taş kaplama cephelerde statik hesaplama ise yine, genel cephe statiği içinde yer alır. Bu gibi cephelerde cephe karkasının mühendislik tasarımının yanı sıra kaplama malzemesi olan taş veya seramiğin ebatları, bağlantı tekniği ve mukavemet performansları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Yapıştırma tekniği, delip pim takarak taşıma tekniği, arkasında veya kenarında kanal açıp tırnaklı tutunma yöntemi ile bağlantı tekniği, malzemenin delinerek vidalanması veya perçinlenmesi tekniği vb. geliştirilebilecek her tekniğin statik hesap çalışması ayrı bir mühendislik çalışma gerektirmektedir. Cepheye bağlanacak Seramik veya doğal taşın boyutları, bağlantı tekniğinin ne olacağını belirleyen önemli bir kriterdir. Bu gibi karmaşık durumlarda Özdemir Consulting co. laboratuvar da mukavemet testi yöntemlerine de başvurmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum kompozit, kompakt laminat, saç kaplama, cephe strüktürleri ise farklı bir grubu oluşturmaktadır.

CEPHE, İKİNCİ ÇELİK KARKASI, STATİK HESABI

Özellikle amorf formlara sahip cephelerde, asıl taşıyıcı yapı karkasının önünde üstünde veya girintilerinde, cephe formunu verebilmek için ikinci bir çelik karkas inşaa edilmesi gerekmektedir. Bu karkasın statiği da yine Genel Cephe Statiği çalışmaları kapsamındadır.