GRC CAM ELYAF DONATILI PREKAST CEPHE DANIŞMANLIĞI

GFRC-CONSULTING HAKKINDA,

GFRC-C, açılımı “Glassfiber Rainforcet Concrete, Consulting’ dir. Camelyaf donatılı beton danışmanlığı anlamına gelmektedir. Kısaltılmış olarak GFRC-C yazılmaktadır.

GFRC-C Bir proje yönetimi ve danışmanlık firmasıdır. Firmamız, GRC Prekast dış cepheler hakkında dünya çapında pek çok ülkede ve Türkiye de hizmet vermektedir. GFRC-C, Prekast üretim sistemleri, kurar. Dahası, personel eğitimi ve geliştirilmesi programları düzenleyerek, üretim düzeninin çalışır duruma gelmesini sağlar.

GFRC-Consulting co. Bu süreçte danışmanlık ve supervisor’lık (Gözetmenlik) yapar.

Kısacası GFRC-C bir “Know-How firmasıdır. GFRC-C’ nin prekast Danışmanlığında vermiş olduğu know-how hizmetleri iki ana başlık altında toplanmaktadır.

1-GFRC ÜRETİM SİSTEMİ KURULMASI ve PERSONEL EĞİTİMİ

2-GFRC DIŞ CEPHE DANIŞMANLIĞI ve PROJE YÖNETİMİ

Aşağıda bu ana iki maddenin ayrıntılı açıklaması yapılmaktadır.

1-)  GFRC ÜRETİM SİSTEMİ KURULMASI ve PERSONEL EĞİTİMİ

GFRC-C, Fabrika ve Sistem kurulumunda, müteahhit değil danışmandır. Kurulumu yapacak personelin seçimi ile başlayıp, kurulumunun sağlanması ile devam edip, imalatın çalışır duruma gelmesi ile sona eren süreçte danışmanlık ve supervisor’lık (Gözetmenlik) yapar. Böylece yatırımcı firma personelinin, kurulumun her aşamasında konuya hakim olmaları sağlanır. Yatırımcı firma personelinin, üretimin her noktasında tam hakimiyet sağlamaları gerçekleştirilir. Üretimin en ince ayrıntısına kadar tüm konularda personel eğitimi verilecektir.

Dolayısıyla, GFRC Üretimi yapılacak sistemin kurulımu da, yine iki ana başlık altında programlanmaktadır.

     1A- FABRİKA YAPISININ FİZİKSEL OLARAK ÜRETİME HAZIRLANMASI,

     1B- GFRC PERSONELİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI.

 

GFRC Prekast dış cephe üretimi sisteminin oluşturulmasında, çalışmalarımız başlıca bu iki alanda  devam etmektedir. A1 Fabrikanın fiziksel olarak inşası ve donanımlarının çalışır duruma getirilmesi . A2 bu fabrikada çalışacak personelin seçilmesi ve eğitimi.

A1 ve A2 Maddelerinin teferruatlı açıklamalarına geçmeden önce aşağıdaki paragrafta yazılanları yatırımcıların dikkatle okumasında büyük fayda vardır.

*          GFRC Üretimi oldukça meşakkatli, mekanik üretimden ziyade personel bilgisine ve tecrübesine dayalı, çok iyi düzeyde koordinasyon gerektiren, sabır ve dikkat isteyen zahmetli bir iştir.

*          Buna karşılık elde edilen mamullerin kârlılığı oldukça tatmin edicidir. Ayrıca bu sektörde faaliyet gösteren rakip firma sayısı çok çok azdır. Dünya da inşaat sektörünün Prestijli bir segmentini oluşturur. Prekast cepheler yalnızca kaliteli, teknolojik üst sınıf yapılarda kullanılır.

*          GFRC Prekast üretimi, mekânizasyona değil insan gücüne, bilgisine, ve tecrübesine  dayalı bir prosestir. Elbette ki grc üretimine has özel Makina ve ekipmanları vardır, ancak GFRC Üretim sisteminin kurulmasında asıl sermaye yatırımı, makânizasyon değil, işi yapan insan bilgisi tecrübesi ve organizasyonudur.

Dolayısı ile bu işin kurulumunda ve yapım sürecinde mütemadiyen personel eğitim programı uygulanması gerekir. Genellikle GFRC Prekast üretimi konusunda yetişmiş personel bulmak pek kolay değildir, bazı ülkelerde ise imkânsız sayılır. Bu sebep ile GFRC üretim sistemi kurulurken, birde personel eğitim programı başlatmak ve sürdürmek şarttır. GFRC-Conulting co bu eğitim programları yönü ile müstesna bir kurumdur.

*          Diğer bir husus kulanılacak sarf malzemelridir. GFRC Üretiminde kullanılan kum, çimento ve beton kimyasalları özeldir. Bu malzemelerin tedarik şekli üretim maliyetini etkileyecektir. Dolayısı ile, bazı ham maddelerinde üretimini aynı tesisin kurulduğu bölgede yapmak gerekebilir.

Bu ön bilgilendirmenin ardından GFRC-Consulting’ in “Know How” hizmetlerini detaylandırmaya devam edebiliriz.

1A- FABRİKA YAPISININ FİZİKSEL OLARAK İMALATA HAZIRLANMASI

1A1- Fabrika binasının projelendirilmesi;    

Üretim sisteminin kurulacağı mekân, hazır bir bina da olabilir, Yeniden inşa edilecek bir yapı da olabilir. Her iki durumda da Kolon ara mesafeleri, kolon yükseklikleri, hedef üretim kapasitesine oranla mekân büyüklükleri gibi pek çok kriter söz konusudur. Ayrıca mekân tipleri ve mekân donanımları da ayrıntılı olarak hazırlanacaktır.

–           Üretim tezgâhlarının tefriş planı

–           Yatay ve düşey taşıma atölye içi sirkülasyonunun planlanması.

–           Su ve sıhhi tesisat alt yapısının belirlenmesi

–           Elektrik tesisatının belirlenmesi

–           Hava tesisatının belirlenmesi

–           Aydınlatma tesisatının belirlenmesi

–           Isıtma tesisatının belirlenmesi

–           Teknik ofis proje grubu çalışma ortamının düzenlenmesi

–           Fabrika ofisi ortamının düzenlenmesi

–           Fabrika içi atölye ortamlarının düzenlenmesi.

GFRC-C tüm bu çalışmaların alt yapısını oluşturur, projelendirir ve Doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinde, danışmanlık yapar.

1A2- Teknik ofis ve Üretim ofisleri alanlarının projelendirilmesi;

Söz konusu GFRC Prekast üretiminin yapılıp bina cephesine doğru bir şekilde montajlanabilmesi için, son derece detaylı uygulama projelerinin hazırlanmış  olması gereklidir.

GFRC-C, proje çizimi için ofis mekânlarının, fiziksel organizasyonunu ve mekan projelerini hazırlayacaktır.

–           Gerekli personel sayısına göre masa, sandalye, bilgisayar, dolap, ve diğer ihtiyaçların tümü belirlenecektir.

–           Ofis çalışma düzenine göre ofis yerleşim planı hazırlanacaktır.

–           Mal kabul, depo ve sevkiyat organizasyonlarının yapılacağı mekânlar projelendirilecektir.

1A3- Atölye kısım mekânlarının projelendirilmesi;

1A3.1-Kalıp yapım atölyeleri planlaması,

GFRC Dış cephe kaplamaları muhtelif şekil veya formlardadır. ( Stunlar, stun kaideleri ve başlıkları kemerler, pencere ve söveleri, kat kuşakları, balüsturatlar, cephe panelleri vs.) GFRC’ nin bu formlara girebilmesi için uygun bir kalıba püskürtülmesi gerekir. İşte bu kalıpların imal edilebilmesi için bir kısım farklı atölye düzenlerine ihtiyaç vardır. GFRC-Consulting co bu atölyelerin tamamının en doğru ve verimli bir şekilde kurdurulmasını sağlar. Makina, yedek parça, el aletleri, personel sayısı, niteliği ve diğer donanımlarını belirler. Yatırımcı firmanın, grc yönetim kadrosu adaylarının, bu atölyeleri işlevsel bir şekilde kurabilmeleri için danışmanlık ve supervisor’ lük yapar.

–           Ahşap kalıp atölyesi planlaması

–           Polyester kalıp atölyeleri planlaması

–           Alçı ve kil kalıp atölyeleri planlaması

–           Demir karkas atölyesi planlaması

–           Vs.

1A3.2- GFRC Döküm atölyeleri planlaması

GFRC Betonunun elde edileceği mekânın planlaması yapılacaktır. Hammadde stok alanı ve silo düzenlerinin kurgusu yapılacaktır. Beton karışımlarının yapılacağı mikser düzeneği ile hammadde depolama ilişkileri düzenlenecektir. Elde edilen GFRC Harcının sprey makinalarına ulaşımının alt yapısı çözülecektir. Dahası atık su ve moloz nakliyesi düzeni çözülecektir.

–           Beton Santrali planlaması

–           Mikser ve Sprey mekanları planlaması

–           Kalıp hazırlık ve döküm mekanları planlaması

–           Vs.

 

1A3.3- Lojistik mekânların planlanması

Tüm bu üretim sisteminin çalışabilmesi için bazı destek birimlerine ihtiyaç vardır. Dolayısı ile bu birimlerin mekân düzenlemeleri ve kendi aralarında doğru bir şekilde ilişkilendirilmeleri gerekir. GFRC Consulting co. Tüm bu çalışmaların yatırımcı tarafından yapılması esnasında supervisor’lük hizmeti verecektir.

–           Atölye içi depolarının planlanması

–           Atölye dışında sergileme ve tanıtım alanlarının organize edilmesi

–           Tamir, bakım, Elektro mekanik atölyesi planlaması

–           Kompresör odası ve tesisatının planlanması

–           Tamir bakım iç deposunun planlanması

–           Vs.

1A3.4- Sevkiyat alanı ve donanımının planlanması,

Üretimi biten prekast mamullerin geçici istif alanlarının belirlenmesi, araç yükleme düzeninin oluşturulması, ambalaj alt yapısının planlanması gibi sevkiyata dönük yapılanmalarda da gerekeli KnowHow ve supervisor hizmetleri verilecektir.

–           Taş söküm alanı planı

–           Taş bakım alanı planı

–           Ambalaj ve yükleme düzeni planlanması

–           Vs.

1A3.5- Mamul ve eski kalıp depolama alanı planlaması

İşlevini tamamlamış ancak eskimemiş pek çok kalıbın saklanması ve tekrar kullanıma hazır bekletilmesi gerekecektir. Bu alanların verimli bir şekilde düzenlenmesi işletme giderleri açısından önem arz eder. Ayrıca, bazı GFRC Mamullerin bir süreliğine fabrikada stok edilmesi de gerekecektir. Yine bu stok alanlarınında önceden planlanmış olması gerekmektedir. Bu yapılanmalarda da gerekeli KnowHow ve supervisor hizmetleri verilecektir.

 

Tüm bu alan ve mekân gruplarının nasıl yapılacağı, ne şekilde kurgulanması gerektiği, boyutlandırılmaları, bir birleri ile ilişkilendirilmeleri çözülecektir. Yatırımcı firmanın, tüm bu projeleri hayata geçirebilmesi için gerekli nezaret ve danışmanlık hizmetleri GFRC-C tarafından verilecektir. GFRC-C Olarak,bu yapılanma sürecinde sadece danışmanlık hizmeti değil süpervızor’lık hizmeti de verilecektir. Uygulamalarınız GFRC-C gözetimi altında firmanızca yapılırken, hatalı bir yapılanmaya müsaade edilmeyecektir.

 

1A4- Makina ve ekipman yapılandırmaları; 

 

–           Üretimde kullanılacak  makinaların seçilmesi türlerinin belirlenmesi,

–           Kapasite ve sınıflarının tayin edilmesi,

–           Bu makinaların tedarik edilmesinde danışmanlık yapılması,

–           Yedek parça tiplerinin ve stok miktarlarının tayin edilmesi,

–           Satın alınan makinaların kurulumu ve çalıştırılmaları aşamasında, nezaret edilmesi ve test çalışmalarının yaptırılıp, teslim alınmasına eşlik edilecektir. Makinaların bakım cetvellerinin oluşturulması sağlatılacaktır.

–           Tüm bu mekanik donanım fabrika mekânı ile ilişkilendirilecek ve projelendirilecektir.

–           Fabrika bâzı içi üretim tezgahlarının, imalat projeleri hazırlanacak ve fabrika personeline imal ettirilecektir.

1A4- İmalat Muhasebesi ve Yönetim kontrol Mekânizmasının düzenlenmesi

 

–           Ham madde satın alma ve malzemelerin Atölyeye giriş düzeni,

–           Stok kayıt düzeni, Stok ekleme ve stoktan düşme düzeni,

–           Sarfiyat tetkik ve günlük sarf raporlama düzeni,

 

 

–           Üretim planlaması ve günlük üretim raporları düzeni,

–           Sevkiyat raporlama düzeni,

–           Faturalı ve açık harcama raporlandırma düzeni,

–           Vs, vs…

 

Fabrikanın fiziksel yönetsel alt yapısının  tamamlanmasında, GFRC-Consuting her aşamada danışmanlık ve projelendirme hizmeti verecektir.

 

 

 

1B- GRC PREKAST PERSONELİNİN EĞİTİM PROĞRAMI

GFRC Üretim sistemi kurulumunda, Fabrika büyüklüğü, mekânlar, makinalar, altyapı planlaması vs elbette ki çok önemlidir. Bu işin fiziksel koşullarının işin en başından çok doğru planlanması gerekir  ancak, GFRC üretim sisteminin kurgusunda en önemli etken personel kalitesi ve beceri düzeyidir.  Bunun için GFRC-C hizmetleri kapsamında belki de en çok önem arz eden kısım  “GFRC Prekast personeli eğitim programı” dır. Bunun için ilk adım doğru personel seçimidir.

GFRC Prekast fabrikasına eleman almak için gerekli ilan ve duyuru çalışmaları yatırımcı firma tarafından organize edilecektir ( Gazete ilanları, internet ve muhtelif insan kaynakları ). Bu araştırma için gerekli eleman vasıfları, GFRC-C Tarafından yatırımcı firmaya iletilecektir. Başvuran kişilerin mülakat ve seçme işlemlerini  GFRC-C, yatırımcı firma yetkilileri ile birlikte yapacaktır.

Personel seçimi iki aşamalı yapılacaktır.

Birinci Aşama;

İş başvurusunda bulunan kişi GFRC-C Başvuru formunu doldurarak sözlü mülakata alınacaktır. Hemen sonra küçük bir teste tâbi tutulacaktır. Bu aşamayı geçen kişiler Eğitim programına girmeye hak kazanmış olacaktır. Yeterli sayıda eleman adayı toplandıktan sonra ikinci aşama seçimi için eğitim süreci başlatılacaktır. Yani kişiler çalışmaya başlayacaklar ancak tam olarak işe alınmış sayılmayacaklardır.

İkinci Aşama;

Seçilen personele eğitim düzeni ve beklentilerimiz açıkça ifade edilecektir.

Bu eğitim süreci aslında ilk test üretimlerinin de yapıldığı  3-6 aylık bir süreyi kapsar. Bu süre içinde personel adayları hem üretime girer hem eğitimlerine devam ederler. Zaten test üretimleri de eğitimin bir parçasıdır. GFRC-C’ nin devam etmesini uygun gördüğü personeller, bu aşamadan sonra işe alınmış olarak çalışmaya devam ederler.

Çok farklı konularda, farklı sayıda ve nitelikte personel adayı üzerinde, eğitim programları düzenlenecektir. Her programın konusu ve katılımcısı ilgili bölümün personel adayları olacaktır. Her bir eğitim programının zamanı, eğitim şekli ve süresi GFRC-C Tarafından belirlenir. (Bu programlar seçilen personel adaylarının niteliğine göre değişkendir.)

GFRC-C personel eğitim programları kapsamı aşağıda sıralanmıştır.

1B1-  İdari personel eğitim programı;

 

Prekast üretim fabrikasının yönetim kadrosu, işveren tarafından belirlenecektir. Bu kadronun eğitimi GFRC-C tarafından sağlanacaktır. Bu kadroların asli görev tanımları ve günlük iş programları kendilerine öğretilecektir. Tüm bu çalışmalar yapılırken, yatırımcı firmanın Genel Müdür olarak atamış olduğu kişiye, yoğun bir şekilde bilgi aktarımı ve görev tanımları verilecektir. Genel müdür, GFRC-C’ nin vermiş olduğu eğitimlerin tamamına ve her tekrarına katılmak zorundadır. Genel müdür GFRC Üretiminin her aşamasını tam anlamıyla öğrenecek ve daha sonra bu bilgiler sayesinde GFRC üretim sistemini yönetecektir.

İlk başlangıçta idari personel yapılanması aşağıda ki sayıda olacaktır.

–           Genel müdür

–           Fabrika Müdürü

–           Planlamacı

–           İmalat muhasebesi birimi

( Not: Bunlar başlangıçta gerektiği için belirtilmiştir. Asıl personel yapılanma şeması danışmanlık sürecinde verilecektir. )

1B2- Teknik Ofis Personeli eğitim programı;

Proje çiziminde çalışacak, mimar, mühendis, teknik ressam veya grafikerlerin eğitim programıdır.

–           Proje çizim programı seçimi, çizim kurallarının belirlenmesi,

–           Uygulama projelerinin kurumsal üslubunun oluşturulması

–           Röleve alınması, ölçme değerlendirme yapılması,

–           Muhtelif Tablolama esaslarının öğretilmesi, içerik bilgileri

–           Maliyet tesbit tablolarının öğretilmesi

–           Teklif verme altyapısının kurulması teklif veriliş şeklinin öğretilmesi,

–           Metraj Eğitimi

–           Ofis/Atölye/Şantiye  arası raporlama düzeni eğitimleri.

Yukarıda verilen bir kısım konu başlıklarıdır. Her bir konu başlığı kendi içinde bir eğitim programıdır. Her eğitim programının içeriği ve konu başlıkları danışmanlık çalışması aşamasında anlatılacak ve personele uygulamaları yaptırılacaktır.

1B3- Kalıp yapımı eğitim programı;

Prekast cephe imalatı tamamıyla kalıplı bir imalat yöntemidir. Bunun için muhtelif materyallerden

Muhtelif prekast cephe kalıpları üretilmesi gerekir. Büyük cephe paneli kalıpları, Stun başlığı veya gövdesinin kalıpları, pencere sövesi kalıpları, kapı sövesi kalıpları, kemer kalıpları  ..vs. vs. Bu kalıpların pek azı diğer projelerde kullanılabilir. Her projenin kendisine özgü farklı şeklinden ötürü, farklı kalıplara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla da sürekli bir kalıp imalatı gerekecektir.

Ahşap, polyester, Çelik, Beton, plastik, kumaş vb. pek çok materyal kullanılarak kalıplar yapılması gerekir. GFRC-C İşte bu kalıpların hangi malzemeler ile hangi ortamlarda, kaç kişi ile nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar öğretecek ve sınav yapacaktır.

Birden farklı kalıp atölyeleri mevcuttur. Her atölyenin ustası ve malzemesi farklıdır. Dolayısıyla eğitimleri de farklı olarak verilecektir. Bu eğitimlerde kalıp malzemesinin kullanım özelliklerinin yanı sıra kalıp yapım teknikleri de öğretilecektir. Bu eğitimlerde supervısor kullanılacaktır, ancak eğitim alan personel seyirci durumda değil işi icra eden konumunda olacaktır. Eğitim sonunda kalıp yapım teknikleri, karışım oranları ve her türlü incelik ustalara aktarılmış olacaktır.

Tüm bu kalıp eğitimlerinin neler olduğu, konu başlıkları, kimyasal formülasyonlar, karışım oranları vb. tüm ayrıntılar danışmanlık hizmeti süresince GFRC-C tarafından verilecek ve öğretilecektir.

1B4- Beton bölümü eğitim programı;

GFRC Betonun yapıldığı ve döküm işleminin gerçekleştiği yerde bulunan personelin eğitimini içerir. Bu bölümün eğitimlerinde, GFRC Betonun nasıl yapıldığı, beton kimyası ve formülleri, Beton döküm teknikleri, makine hazırlık ve bakımları gibi bilgilerin tamamı öğretilecektir. GFRC Prekast fabrikasının en önemli yerlerinden birisi bu birimdir. Dolayısıyla personelinin eğitimi ve kontrolü büyük önem taşır. GFRC-C Danışmanlık süresince tüm bu bilgilerin aktarımını yapacaktır.

1B4- Lojistik hizmetler eğitim programı;

Hazırlık ve destek çalışmaları için düzenlenecek programlar bu bölüm altında yapılacaktır. Amabalaj, depolama, sevkiyat, tedarik, hazırlık konu başlıkları ile eğitimler verilecektir. Bu bölüm personelinin eğitimli olması sayesinde maliyet ve gider dengeleri olumlu yönde etkilenir. Dolayısıyla personelin bu konu ile ilgili gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. GFRC-C Danışmanlık süresince tüm bu bilgi ve becerilerin aktarımını yapacaktır.

 SONUÇ

Yukarıda GFRC- Consulting’ in GFRC Üretim fabrikası kurulumu için, iki ana başlık altında hizmet verdiği ifade edilmiştir. Fabrika kurulması ve Personel eğitimi programlarının hangi konu başlıkları altında ne şekilde yapılacağı anlatılmıştır.

Kısacası, GFRC-C co. GRC Prekast cephe üretimini tüm aşamaları ile öğretmeyi, kurmayı ve çalışmasını sağlamayı taahhüt eder. Bunu için, danışmanlık ve supervisor’ lık hizmeti verir.

GFRC-Consulting in fabrika kurulumu, personel eğitimi danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra birde GFRC Dış cephe danışmanlığı hizmeti mevcuttur. Burada GFRC Üreticisi olmak isteyenlere değil, Binasının dış cephesini GFRC Prekast ile kaplatmak isteyen yatırımcılara hizmet verilmektedir

2-) GFRC PREKAST DIŞ CEPHE DANIŞMANLIĞI

Pek çok inşaat firması, özellikle yüksek yapılarda ve çoklu villa projelerinde, GFRC Prekast dış cephe panelleri veya GFRC Prekast dekoratif cephe unsurları kullanmak durumundadır.

Binasının cephesini Prekast yaptıracak firmaların, uygulama firmasına kontrol ve denetim yapabilmesi için, prekast uygulama teknikleri hakkında çok özel bilgi ve tecrübelere sahip olması gerekir. Ancak bu bilgi ve tecrübeler ancak ve ancak prekast üreticisi firmalarda veya profesyonel prekast danışmanlık firmalarında bulunabilir. Bununla beraber prekast üretiminin ve uygulama projelerinin denetlenmesi de mühendislik olarak çok özel bilgiler gerektirmektedir.

Başlıca bu sebeplerden ötürü, GFRC prekast dış cephe yaptıracak işveren firmaların, GFRC Prekast cephe danışmanlarına ihtiyacı vardır. GFRC-Consulting co. bir Know How danışmanlık firmasıdır ve İşverenin prekast dış cephe uygulamasında işverene rehberlik, müşavirlik ve danışmanlık yapar.

GRC Prekast dış cephe danışmanlığı çalışmasının ne şekilde yapılacağı aşağıda anlatılmıştır.

Konunun doğru anlaşılabilmesi maksadıyla sıfat ve anlam tanımları şu şekilde kabul edilecektir,

İşveren            ; Binasının dış cephesinde GRC Prekast cephe kaplaması yaptırmak isteyen kişi veya firma “işveren olarak anılacaktır.

Yüklenici         ; GRC Prekast dış cephe üretimi ve montajını yapacak olan firma, “yüklenici olarak anılacaktır.

Proje Yönetimi; İşverenin yaptırdığı binanın uygulamasını koordine eden, yaptırtan ve yüklenicilerle sözleşmeler düzenleyerek, onları denetleyen bir işveren yapılanmasıdır. İşveren personelinden oluşur.

Danışman        ;  Söz konusu prekast dış cephe işinin, proje, ihale, uygulama sürecinde, teknik anlamda işveren çıkarlarını gözeterek işin en ideal şekilde tamamlanmasında ki bilgi kaynağıdır. (Burada Danışman “GRC-C Co. ‘ dur.)

     GRC-C co.  İŞVERENE SAĞLADIĞI KATKILAR NELERDİR?

 

 • Cephe işinin verileceği yüklenici firmanın seçilmesi aşamasında, İşin “Teknik Şartnamesini hazırlar. Sözleşme koşullarını belirler ve ihale sürecine eşlik eder. Böylece işe talip olan yüklenicilerin içinden en doğru seçimin yapılması sağlanmış olur. İşi uygun fiyat ile doğru firmaya verilmesi çok önemlidir.

Sözleşme hazırlanması aşamasında GRC-C’ nin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile başarılı bir sözleşme metini hazırlanacaktır. GRC Prekast dış cephe işinin tüm inceliklerine hakim olan GRC-C co. sözleşmede ne gibi önlemler alması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Çıkması muhtemel husumetler GRC-C co. tarafından önceden sezinlenir ve gerekli maddeler sözleşmeye ilave edilir. Böylece başarılı bir ihale / sözleşme aşaması sağlanmış olur.

Her işin büyüklüğüne göre, niteliğine göre, şantiyenin fiziksel koşullarına göre veya çok başka kriterlere göre, sözleşmesi özeldir. Klişe bir sözleşme ile her proje organize edilemez. GRC-C co. her projede işin özel kriterlerini dikkate alarak o işe özgü teknik sözleşmeyi ve koşulları hazırlar.

GRC-Consulting co. ile ihale, en doğru firmaya en uygun fiyat, en ideal üretim ve en kısa bitiş süresi ile verilmiş olur.

 • GRC-Consulting, Prekast dış cephe uygulama projesinin, yüklenici tarafından, doğru çizilip çizilmediğini denetler. Doğru çizilmemiş ise doğru bir şekilde çizilebilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapar. Detayların inandırıcılığını ve uygulanabilirliğini sağlar.

Böylece imalat aşamasında geçen süreler, yanlış bir detayın üretilmesi için harcanmış olmaz. Hatta detay tiplerini doğru tasarlayarak büyük zaman ve para tasarrufları sağlamış olur. Uygulama detaylarının çözüm prensipleri, yatırımcı açısından oldukça önemlidir. Detay çözümleri, yüklenicinin menfaatine göre de tasarlanmış olabilir, işveren menfaatlerine göre de tasarlanmış olabilir. GRC-Consulting daima işin ve işverenin menfaatleri doğrultusunda uygulamalar önerir. Proje yönetimi aynı doğrultuda uygulamayı gerçekleştirir ve ideal sonuç elde edilmiş olur.

GRC-Consulting co. Yükleniciden bazı test raporları ve ürün sertifikaları isteyecektir. Ayrıca uygulama atölyesi denetimleri ile doğru üretim metodu ve uygun malzeme kullanımı yapılıp yapılmadığının kontrollerini yapacaktır.

Böylece işin sağlam ve uzun ömürlü olması sağlanmış olacaktır.  Binaların dış cepheleri sorunsuz ve bakım gerektirmeyecek şekilde imal edilmelidir. GRC-Consulting co. denetimleri ve danışmanlık hizmetleri ile bu yüksek kalite ve standartları sağlayacaktır.

 • Cephe montajının tekniğine uygun ve sağlam bir şekilde uygulanabilmesi için, İşverenin proje yönetimine teknik bilgi birikimi ile destek olacaktır. Yüklenicinin montaj uygulamaları hakkında ki, görüş ve tavsiyelerini, Proje yönetimi ile paylaşarak, proje yönetiminin denetimlerini sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlayacaktır.
 • Bir dış cephede prekastın yanı sıra Alüminyum doğramalar, silikon cepheler, veya farklı cephe tipleri bir arada kullanılmış olabilir. Bu farklı cephe tiplerinin kesiştiği yerlerde, özenle belirlenmiş özel detaylar gerekmektedir. Aksi halde su ve ısı izolasyonları açısından büyük sorunlar yaşanabilir. Hiç kuşku yok ki şantiye şeflerinin, proje müdürlerinin bu detayların çözümünde tecrübe edilmiş detay tiplerine ve uygulamalara ihtiyacı verdır. GRC-C Co. Tüm bu noktalarda proje yönetiminin güvenle uygulayabileceği detay tiplerini ve uygulama şekillerini üretecektir.
 • İşveren prekast cephe hakkında hiç bir şey bilmeye bilir. Proje yönetimi de bu konu hakkında derinlemesine bir uzmanlığa sahip olmaya bilir.

Sonuçta Proje yöneticisi bir yapıdaki bütün iş branşlarını en ince ayrıntılarına kadar bilmek durumunda değildir. Pek çoğu hakkında bilgi sahibi olsa bile GRC prekast gibi çok özel bilgi ve tecrübeler gerektiren konularda yetersiz kalabilir, önemli ayrıntıları gözden kaçırabilir. Hiç şüphe yok ki Proje Yöneticileri son derece bilgili ve tecrübeli teknik insanlardır. Ancak proje yönetim koordinasyonu; Farklı branşlardan uzman teknik insanlar ile yapılan bir ekip çalışmasıdır. Proje yönetiminin, bu daimi kadrolarının yanı sıra spesifik konularda danışmanlıklara da ihtiyacı vardır. İşte GRC-C CO. Prekast GRC dış cephe sınıfında, Dış cephe danışmanı olarak, yukarıdaki hususları organize etmektedir.

GRC-C DANIŞMANLIK PRENSİPLERİ

 • GFRC-C co. Prekast dış cephe uygulamasının başından sonuna kadarki tüm süreçlerinde işverenin yanında, menfaatleri doğrultusunda olacaktır.
 • GFRC-C co, İşverenini hayallere değil, tecrübe edilmiş ulaşılabilir gerçeklere yönlendirir.
 • GFRC-C co. Danışmanlık sürecini, düzenli olarak işverene rapor edecektir.
 • İşveren GFRC-C’ den bilgiyi satın aldığı için, GFRC-C Bilgi gizlemez ve bilgi kirliliği yaratmaz.
 • GFRC-C co. İle işveren arasındaki tüm iletişim gizlidir. Başka firma, kişi veya kuruluşlar ile kesinlikle paylaşılamaz. Danışmanlık referansı verilmez.
 • Danışmanlık kapsamında işverene özel üretilmiş hiçbir proje tasarım veya bilgi, rakip sayılabilecek başka hiçbir müşteri ile paylaşılmaz.
 • GFRC-C Co. Sözleşme yaparak hizmet verir.

Fiyat ve çalışma programı için bizimle irtibata geçiniz,

Erdal Özdemir