GRC CAM ELYAF DONATILI PREKAST CEPHE DANIŞMANLIĞI

GFRC-CONSULTING HAKKINDA,

GFRC-C, açılımı “Glassfiber Rainforcet Concrete, Consulting’ dir. Camelyaf donatılı beton danışmanlığı anlamına gelmektedir. Kısaltılmış olarak GFRC-C yazılmaktadır.

GFRC-C Bir proje yönetimi ve danışmanlık firmasıdır. Firmamız, GRC Prekast dış cepheler hakkında dünya çapında pek çok ülkede ve Türkiye de hizmet vermektedir. GFRC-C, Prekast üretim sistemleri, kurar. Dahası, personel eğitimi ve geliştirilmesi programları düzenleyerek, üretim düzeninin çalışır duruma gelmesini sağlar.

GFRC-Consulting co. Bu süreçte danışmanlık ve supervisor’lık (Gözetmenlik) yapar.

Kısacası GFRC-C bir “Know-How firmasıdır. GFRC-C’ nin prekast Danışmanlığında vermiş olduğu know-how hizmetleri iki ana başlık altında toplanmaktadır.

1-GFRC ÜRETİM SİSTEMİ KURULMASI ve PERSONEL EĞİTİMİ

2-GFRC DIŞ CEPHE DANIŞMANLIĞI ve PROJE YÖNETİMİ

Aşağıda bu ana iki maddenin ayrıntılı açıklaması yapılmaktadır.

1-)  GFRC ÜRETİM SİSTEMİ KURULMASI ve PERSONEL EĞİTİMİ

GFRC-C, Fabrika ve Sistem kurulumunda, müteahhit değil danışmandır. Kurulumu yapacak personelin seçimi ile başlayıp, kurulumunun sağlanması ile devam edip, imalatın çalışır duruma gelmesi ile sona eren süreçte danışmanlık ve supervisor’lık (Gözetmenlik) yapar. Böylece yatırımcı firma personelinin, kurulumun her aşamasında konuya hakim olmaları sağlanır. Yatırımcı firma personelinin, üretimin her noktasında tam hakimiyet sağlamaları gerçekleştirilir. Üretimin en ince ayrıntısına kadar tüm konularda personel eğitimi verilecektir.

Dolayısıyla, GFRC Üretimi yapılacak sistemin kurulımu da, yine iki ana başlık altında programlanmaktadır.

     1A- FABRİKA YAPISININ FİZİKSEL OLARAK ÜRETİME HAZIRLANMASI,

     1B- GFRC PERSONELİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI.

 

GFRC Prekast dış cephe üretimi sisteminin oluşturulmasında, çalışmalarımız başlıca bu iki alanda  devam etmektedir. A1 Fabrikanın fiziksel olarak inşası ve donanımlarının çalışır duruma getirilmesi . A2 bu fabrikada çalışacak personelin seçilmesi ve eğitimi.

A1 ve A2 Maddelerinin teferruatlı açıklamalarına geçmeden önce aşağıdaki paragrafta yazılanları yatırımcıların dikkatle okumasında büyük fayda vardır.

*          GFRC Üretimi oldukça meşakkatli, mekanik üretimden ziyade personel bilgisine ve tecrübesine dayalı, çok iyi düzeyde koordinasyon gerektiren, sabır ve dikkat isteyen zahmetli bir iştir.

*          Buna karşılık elde edilen mamullerin kârlılığı oldukça tatmin edicidir. Ayrıca bu sektörde faaliyet gösteren rakip firma sayısı çok çok azdır. Dünya da inşaat sektörünün Prestijli bir segmentini oluşturur. Prekast cepheler yalnızca kaliteli, teknolojik üst sınıf yapılarda kullanılır.

*          GFRC Prekast üretimi, mekânizasyona değil insan gücüne, bilgisine, ve tecrübesine  dayalı bir prosestir. Elbette ki grc üretimine has özel Makina ve ekipmanları vardır, ancak GFRC Üretim sisteminin kurulmasında asıl sermaye yatırımı, makânizasyon değil, işi yapan insan bilgisi tecrübesi ve organizasyonudur.

Dolayısı ile bu işin kurulumunda ve yapım sürecinde mütemadiyen personel eğitim programı uygulanması gerekir. Genellikle GFRC Prekast üretimi konusunda yetişmiş personel bulmak pek kolay değildir, bazı ülkelerde ise imkânsız sayılır. Bu sebep ile GFRC üretim sistemi kurulurken, birde personel eğitim programı başlatmak ve sürdürmek şarttır. GFRC-Conulting co bu eğitim programları yönü ile müstesna bir kurumdur.

*          Diğer bir husus kulanılacak sarf malzemelridir. GFRC Üretiminde kullanılan kum, çimento ve beton kimyasalları özeldir. Bu malzemelerin tedarik şekli üretim maliyetini etkileyecektir. Dolayısı ile, bazı ham maddelerinde üretimini aynı tesisin kurulduğu bölgede yapmak gerekebilir.

Bu ön bilgilendirmenin ardından GFRC-Consulting’ in “Know How” hizmetlerini detaylandırmaya devam edebiliriz.

1A- FABRİKA YAPISININ FİZİKSEL OLARAK İMALATA HAZIRLANMASI

1A1- Fabrika binasının projelendirilmesi;    

Üretim sisteminin kurulacağı mekân, hazır bir bina da olabilir, Yeniden inşa edilecek bir yapı da olabilir. Her iki durumda da Kolon ara mesafeleri, kolon yükseklikleri, hedef üretim kapasitesine oranla mekân büyüklükleri gibi pek çok kriter söz konusudur. Ayrıca mekân tipleri ve mekân donanımları da ayrıntılı olarak hazırlanacaktır.

–           Üretim tezgâhlarının tefriş planı

–           Yatay ve düşey taşıma atölye içi sirkülasyonunun planlanması.

–           Su ve sıhhi tesisat alt yapısının belirlenmesi

–           Elektrik tesisatının belirlenmesi

–           Hava tesisatının belirlenmesi

–           Aydınlatma tesisatının belirlenmesi

–           Isıtma tesisatının belirlenmesi

–           Teknik ofis proje grubu çalışma ortamının düzenlenmesi

–           Fabrika ofisi ortamının düzenlenmesi

–           Fabrika içi atölye ortamlarının düzenlenmesi.

GFRC-C tüm bu çalışmaların alt yapısını oluşturur, projelendirir ve Doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinde, danışmanlık yapar.

1A2- Teknik ofis ve Üretim ofisleri alanlarının projelendirilmesi;

Söz konusu GFRC Prekast üretiminin yapılıp bina cephesine doğru bir şekilde montajlanabilmesi için, son derece detaylı uygulama projelerinin hazırlanmış  olması gereklidir.

GFRC-C, proje çizimi için ofis mekânlarının, fiziksel organizasyonunu ve mekan projelerini hazırlayacaktır.

–           Gerekli personel sayısına göre masa, sandalye, bilgisayar, dolap, ve diğer ihtiyaçların tümü belirlenecektir.

–           Ofis çalışma düzenine göre ofis yerleşim planı hazırlanacaktır.

–           Mal kabul, depo ve sevkiyat organizasyonlarının yapılacağı mekânlar projelendirilecektir.

1A3- Atölye kısım mekânlarının projelendirilmesi;

1A3.1-Kalıp yapım atölyeleri planlaması,

GFRC Dış cephe kaplamaları muhtelif şekil veya formlardadır. ( Stunlar, stun kaideleri ve başlıkları kemerler, pencere ve söveleri, kat kuşakları, balüsturatlar, cephe panelleri vs.) GFRC’ nin bu formlara girebilmesi için uygun bir kalıba püskürtülmesi gerekir. İşte bu kalıpların imal edilebilmesi için bir kısım farklı atölye düzenlerine ihtiyaç vardır. GFRC-Consulting co bu atölyelerin tamamının en doğru ve verimli bir şekilde kurdurulmasını sağlar. Makina, yedek parça, el aletleri, personel sayısı, niteliği ve diğer donanımlarını belirler. Yatırımcı firmanın, grc yönetim kadrosu adaylarının, bu atölyeleri işlevsel bir şekilde kurabilmeleri için danışmanlık ve supervisor’ lük yapar.

–           Ahşap kalıp atölyesi planlaması

–           Polyester kalıp atölyeleri planlaması

–           Alçı ve kil kalıp atölyeleri planlaması

–           Demir karkas atölyesi planlaması

–           Vs.

1A3.2- GFRC Döküm atölyeleri planlaması

GFRC Betonunun elde edileceği mekânın planlaması yapılacaktır. Hammadde stok alanı ve silo düzenlerinin kurgusu yapılacaktır. Beton karışımlarının yapılacağı mikser düzeneği ile hammadde depolama ilişkileri düzenlenecektir. Elde edilen GFRC Harcının sprey makinalarına ulaşımının alt yapısı çözülecektir. Dahası atık su ve moloz nakliyesi düzeni çözülecektir.

–           Beton Santrali planlaması

–           Mikser ve Sprey mekanları planlaması

–           Kalıp hazırlık ve döküm mekanları planlaması

–           Vs.

 

1A3.3- Lojistik mekânların planlanması

Tüm bu üretim sisteminin çalışabilmesi için bazı destek birimlerine ihtiyaç vardır. Dolayısı ile bu birimlerin mekân düzenlemeleri ve kendi aralarında doğru bir şekilde ilişkilendirilmeleri gerekir. GFRC Consulting co. Tüm bu çalışmaların yatırımcı tarafından yapılması esnasında supervisor’lük hizmeti verecektir.

–           Atölye içi depolarının planlanması

–           Atölye dışında sergileme ve tanıtım alanlarının organize edilmesi

–           Tamir, bakım, Elektro mekanik atölyesi planlaması

–           Kompresör odası ve tesisatının planlanması

–           Tamir bakım iç deposunun planlanması

–           Vs.

1A3.4- Sevkiyat alanı ve donanımının planlanması,

Üretimi biten prekast mamullerin geçici istif alanlarının belirlenmesi, araç yükleme düzeninin oluşturulması, ambalaj alt yapısının planlanması gibi sevkiyata dönük yapılanmalarda da gerekeli KnowHow ve supervisor hizmetleri verilecektir.

–           Taş söküm alanı planı

–           Taş bakım alanı planı

–           Ambalaj ve yükleme düzeni planlanması

–           Vs.

1A3.5- Mamul ve eski kalıp depolama alanı planlaması

İşlevini tamamlamış ancak eskimemiş pek çok kalıbın saklanması ve tekrar kullanıma hazır bekletilmesi gerekecektir. Bu alanların verimli bir şekilde düzenlenmesi işletme giderleri açısından önem arz eder. Ayrıca, bazı GFRC Mamullerin bir süreliğine fabrikada stok edilmesi de gerekecektir. Yine bu stok alanlarınında önceden planlanmış olması gerekmektedir. Bu yapılanmalarda da gerekeli KnowHow ve supervisor hizmetleri verilecektir.

 

Tüm bu alan ve mekân gruplarının nasıl yapılacağı, ne şekilde kurgulanması gerektiği, boyutlandırılmaları, bir birleri ile ilişkilendirilmeleri çözülecektir. Yatırımcı firmanın, tüm bu projeleri hayata geçirebilmesi için gerekli nezaret ve danışmanlık hizmetleri GFRC-C tarafından verilecektir. GFRC-C Olarak,bu yapılanma sürecinde sadece danışmanlık hizmeti değil süpervızor’lık hizmeti de verilecektir. Uygulamalarınız GFRC-C gözetimi altında firmanızca yapılırken, hatalı bir yapılanmaya müsaade edilmeyecektir.

 

1A4- Makina ve ekipman yapılandırmaları; 

 

–           Üretimde kullanılacak  makinaların seçilmesi türlerinin belirlenmesi,

–           Kapasite ve sınıflarının tayin edilmesi,

–           Bu makinaların tedarik edilmesinde danışmanlık yapılması,

–           Yedek parça tiplerinin ve stok miktarlarının tayin edilmesi,

–           Satın alınan makinaların kurulumu ve çalıştırılmaları aşamasında, nezaret edilmesi ve test çalışmalarının yaptırılıp, teslim alınmasına eşlik edilecektir. Makinaların bakım cetvellerinin oluşturulması sağlatılacaktır.

–           Tüm bu mekanik donanım fabrika mekânı ile ilişkilendirilecek ve projelendirilecektir.

–           Fabrika bâzı içi üretim tezgahlarının, imalat projeleri hazırlanacak ve fabrika personeline imal ettirilecektir.

1A4- İmalat Muhasebesi ve Yönetim kontrol Mekânizmasının düzenlenmesi

 

–           Ham madde satın alma ve malzemelerin Atölyeye giriş düzeni,

–           Stok kayıt düzeni, Stok ekleme ve stoktan düşme düzeni,

–           Sarfiyat tetkik ve günlük sarf raporlama düzeni,

 

 

–           Üretim planlaması ve günlük üretim raporları düzeni,

–           Sevkiyat raporlama düzeni,

–           Faturalı ve açık harcama raporlandırma düzeni,

–           Vs, vs…

 

Fabrikanın fiziksel yönetsel alt yapısının  tamamlanmasında, GFRC-Consuting her aşamada danışmanlık ve projelendirme hizmeti verecektir.

 

 

 

1B- GRC PREKAST PERSONELİNİN EĞİTİM PROĞRAMI

GFRC Üretim sistemi kurulumunda, Fabrika büyüklüğü, mekânlar, makinalar, altyapı planlaması vs elbette ki çok önemlidir. Bu işin fiziksel koşullarının işin en başından çok doğru planlanması gerekir  ancak, GFRC üretim sisteminin kurgusunda en önemli etken personel kalitesi ve beceri düzeyidir.  Bunun için GFRC-C hizmetleri kapsamında belki de en çok önem arz eden kısım  “GFRC Prekast personeli eğitim programı” dır. Bunun için ilk adım doğru personel seçimidir.

GFRC Prekast fabrikasına eleman almak için gerekli ilan ve duyuru çalışmaları yatırımcı firma tarafından organize edilecektir ( Gazete ilanları, internet ve muhtelif insan kaynakları ). Bu araştırma için gerekli eleman vasıfları, GFRC-C Tarafından yatırımcı firmaya iletilecektir. Başvuran kişilerin mülakat ve seçme işlemlerini  GFRC-C, yatırımcı firma yetkilileri ile birlikte yapacaktır.

Personel seçimi iki aşamalı yapılacaktır.

Birinci Aşama;

İş başvurusunda bulunan kişi GFRC-C Başvuru formunu doldurarak sözlü mülakata alınacaktır. Hemen sonra küçük bir teste tâbi tutulacaktır. Bu aşamayı geçen kişiler Eğitim programına girmeye hak kazanmış olacaktır. Yeterli sayıda eleman adayı toplandıktan sonra ikinci aşama seçimi için eğitim süreci başlatılacaktır. Yani kişiler çalışmaya başlayacaklar ancak tam olarak işe alınmış sayılmayacaklardır.

İkinci Aşama;

Seçilen personele eğitim düzeni ve beklentilerimiz açıkça ifade edilecektir.

Bu eğitim süreci aslında ilk test üretimlerinin de yapıldığı  3-6 aylık bir süreyi kapsar. Bu süre içinde personel adayları hem üretime girer hem eğitimlerine devam ederler. Zaten test üretimleri de eğitimin bir parçasıdır. GFRC-C’ nin devam etmesini uygun gördüğü personeller, bu aşamadan sonra işe alınmış olarak çalışmaya devam ederler.

Çok farklı konularda, farklı sayıda ve nitelikte personel adayı üzerinde, eğitim programları düzenlenecektir. Her programın konusu ve katılımcısı ilgili bölümün personel adayları olacaktır. Her bir eğitim programının zamanı, eğitim şekli ve süresi GFRC-C Tarafından belirlenir. (Bu programlar seçilen personel adaylarının niteliğine göre değişkendir.)

GFRC-C personel eğitim programları kapsamı aşağıda sıralanmıştır.

1B1-  İdari personel eğitim programı;

 

Prekast üretim fabrikasının yönetim kadrosu, işveren tarafından belirlenecektir. Bu kadronun eğitimi GFRC-C tarafından sağlanacaktır. Bu kadroların asli görev tanımları ve günlük iş programları kendilerine öğretilecektir. Tüm bu çalışmalar yapılırken, yatırımcı firmanın Genel Müdür olarak atamış olduğu kişiye, yoğun bir şekilde bilgi aktarımı ve görev tanımları verilecektir. Genel müdür, GFRC-C’ nin vermiş olduğu eğitimlerin tamamına ve her tekrarına katılmak zorundadır. Genel müdür GFRC Üretiminin her aşamasını tam anlamıyla öğrenecek ve daha sonra bu bilgiler sayesinde GFRC üretim sistemini yönetecektir.

İlk başlangıçta idari personel yapılanması aşağıda ki sayıda olacaktır.

–           Genel müdür

–           Fabrika Müdürü

–           Planlamacı

–           İmalat muhasebesi birimi

( Not: Bunlar başlangıçta gerektiği için belirtilmiştir. Asıl personel yapılanma şeması danışmanlık sürecinde verilecektir. )

1B2- Teknik Ofis Personeli eğitim programı;

Proje çiziminde çalışacak, mimar, mühendis, teknik ressam veya grafikerlerin eğitim programıdır.

–           Proje çizim programı seçimi, çizim kurallarının belirlenmesi,

–           Uygulama projelerinin kurumsal üslubunun oluşturulması

–           Röleve alınması, ölçme değerlendirme yapılması,

–           Muhtelif Tablolama esaslarının öğretilmesi, içerik bilgileri

–           Maliyet tesbit tablolarının öğretilmesi

–           Teklif verme altyapısının kurulması teklif veriliş şeklinin öğretilmesi,

–           Metraj Eğitimi

–           Ofis/Atölye/Şantiye  arası raporlama düzeni eğitimleri.

Yukarıda verilen bir kısım konu başlıklarıdır. Her bir konu başlığı kendi içinde bir eğitim programıdır. Her eğitim programının içeriği ve konu başlıkları danışmanlık çalışması aşamasında anlatılacak ve personele uygulamaları yaptırılacaktır.

1B3- Kalıp yapımı eğitim programı;

Prekast cephe imalatı tamamıyla kalıplı bir imalat yöntemidir. Bunun için muhtelif materyallerden

Muhtelif prekast cephe kalıpları üretilmesi gerekir. Büyük cephe paneli kalıpları, Stun başlığı veya gövdesinin kalıpları, pencere sövesi kalıpları, kapı sövesi kalıpları, kemer kalıpları  ..vs. vs. Bu kalıpların pek azı diğer projelerde kullanılabilir. Her projenin kendisine özgü farklı şeklinden ötürü, farklı kalıplara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla da sürekli bir kalıp imalatı gerekecektir.

Ahşap, polyester, Çelik, Beton, plastik, kumaş vb. pek çok materyal kullanılarak kalıplar yapılması gerekir. GFRC-C İşte bu kalıpların hangi malzemeler ile hangi ortamlarda, kaç kişi ile nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar öğretecek ve sınav yapacaktır.

Birden farklı kalıp atölyeleri mevcuttur. Her atölyenin ustası ve malzemesi farklıdır. Dolayısıyla eğitimleri de farklı olarak verilecektir. Bu eğitimlerde kalıp malzemesinin kullanım özelliklerinin yanı sıra kalıp yapım teknikleri de öğretilecektir. Bu eğitimlerde supervısor kullanılacaktır, ancak eğitim alan personel seyirci durumda değil işi icra eden konumunda olacaktır. Eğitim sonunda kalıp yapım teknikleri, karışım oranları ve her türlü incelik ustalara aktarılmış olacaktır.

Tüm bu kalıp eğitimlerinin neler olduğu, konu başlıkları, kimyasal formülasyonlar, karışım oranları vb. tüm ayrıntılar danışmanlık hizmeti süresince GFRC-C tarafından verilecek ve öğretilecektir.

1B4- Beton bölümü eğitim programı;

GFRC Betonun yapıldığı ve döküm işleminin gerçekleştiği yerde bulunan personelin eğitimini içerir. Bu bölümün eğitimlerinde, GFRC Betonun nasıl yapıldığı, beton kimyası ve formülleri, Beton döküm teknikleri, makine hazırlık ve bakımları gibi bilgilerin tamamı öğretilecektir. GFRC Prekast fabrikasının en önemli yerlerinden birisi bu birimdir. Dolayısıyla personelinin eğitimi ve kontrolü büyük önem taşır. GFRC-C Danışmanlık süresince tüm bu bilgilerin aktarımını yapacaktır.

1B4- Lojistik hizmetler eğitim programı;

Hazırlık ve destek çalışmaları için düzenlenecek programlar bu bölüm altında yapılacaktır. Amabalaj, depolama, sevkiyat, tedarik, hazırlık konu başlıkları ile eğitimler verilecektir. Bu bölüm personelinin eğitimli olması sayesinde maliyet ve gider dengeleri olumlu yönde etkilenir. Dolayısıyla personelin bu konu ile ilgili gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. GFRC-C Danışmanlık süresince tüm bu bilgi ve becerilerin aktarımını yapacaktır.

 SONUÇ

Yukarıda GFRC- Consulting’ in GFRC Üretim fabrikası kurulumu için, iki ana başlık altında hizmet verdiği ifade edilmiştir. Fabrika kurulması ve Personel eğitimi programlarının hangi konu başlıkları altında ne şekilde yapılacağı anlatılmıştır.

Kısacası, GFRC-C co. GRC Prekast cephe üretimini tüm aşamaları ile öğretmeyi, kurmayı ve çalışmasını sağlamayı taahhüt eder. Bunu için, danışmanlık ve supervisor’ lık hizmeti verir.

GFRC-Consulting in fabrika kurulumu, personel eğitimi danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra birde GFRC Dış cephe danışmanlığı hizmeti mevcuttur. Burada GFRC Üreticisi olmak isteyenlere değil, Binasının dış cephesini GFRC Prekast ile kaplatmak isteyen yatırımcılara hizmet verilmektedir

2-) GFRC PREKAST DIŞ CEPHE DANIŞMANLIĞI

Pek çok inşaat firması, özellikle yüksek yapılarda ve çoklu villa projelerinde, GFRC Prekast dış cephe panelleri veya GFRC Prekast dekoratif cephe unsurları kullanmak durumundadır.

Binasının cephesini Prekast yaptıracak firmaların, uygulama firmasına kontrol ve denetim yapabilmesi için, prekast uygulama teknikleri hakkında çok özel bilgi ve tecrübelere sahip olması gerekir. Ancak bu bilgi ve tecrübeler ancak ve ancak prekast üreticisi firmalarda veya profesyonel prekast danışmanlık firmalarında bulunabilir. Bununla beraber prekast üretiminin ve uygulama projelerinin denetlenmesi de mühendislik olarak çok özel bilgiler gerektirmektedir.

Başlıca bu sebeplerden ötürü, GFRC prekast dış cephe yaptıracak işveren firmaların, GFRC Prekast cephe danışmanlarına ihtiyacı vardır. GFRC-Consulting co. bir Know How danışmanlık firmasıdır ve İşverenin prekast dış cephe uygulamasında işverene rehberlik, müşavirlik ve danışmanlık yapar.

GRC Prekast dış cephe danışmanlığı çalışmasının ne şekilde yapılacağı aşağıda anlatılmıştır.

Konunun doğru anlaşılabilmesi maksadıyla sıfat ve anlam tanımları şu şekilde kabul edilecektir,

İşveren            ; Binasının dış cephesinde GRC Prekast cephe kaplaması yaptırmak isteyen kişi veya firma “işveren olarak anılacaktır.

Yüklenici         ; GRC Prekast dış cephe üretimi ve montajını yapacak olan firma, “yüklenici olarak anılacaktır.

Proje Yönetimi; İşverenin yaptırdığı binanın uygulamasını koordine eden, yaptırtan ve yüklenicilerle sözleşmeler düzenleyerek, onları denetleyen bir işveren yapılanmasıdır. İşveren personelinden oluşur.

Danışman        ;  Söz konusu prekast dış cephe işinin, proje, ihale, uygulama sürecinde, teknik anlamda işveren çıkarlarını gözeterek işin en ideal şekilde tamamlanmasında ki bilgi kaynağıdır. (Burada Danışman “GRC-C Co. ‘ dur.)

     GRC-C co.  İŞVERENE SAĞLADIĞI KATKILAR NELERDİR?

 

 • Cephe işinin verileceği yüklenici firmanın seçilmesi aşamasında, İşin “Teknik Şartnamesini hazırlar. Sözleşme koşullarını belirler ve ihale sürecine eşlik eder. Böylece işe talip olan yüklenicilerin içinden en doğru seçimin yapılması sağlanmış olur. İşi uygun fiyat ile doğru firmaya verilmesi çok önemlidir.

Sözleşme hazırlanması aşamasında GRC-C’ nin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile başarılı bir sözleşme metini hazırlanacaktır. GRC Prekast dış cephe işinin tüm inceliklerine hakim olan GRC-C co. sözleşmede ne gibi önlemler alması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Çıkması muhtemel husumetler GRC-C co. tarafından önceden sezinlenir ve gerekli maddeler sözleşmeye ilave edilir. Böylece başarılı bir ihale / sözleşme aşaması sağlanmış olur.

Her işin büyüklüğüne göre, niteliğine göre, şantiyenin fiziksel koşullarına göre veya çok başka kriterlere göre, sözleşmesi özeldir. Klişe bir sözleşme ile her proje organize edilemez. GRC-C co. her projede işin özel kriterlerini dikkate alarak o işe özgü teknik sözleşmeyi ve koşulları hazırlar.

GRC-Consulting co. ile ihale, en doğru firmaya en uygun fiyat, en ideal üretim ve en kısa bitiş süresi ile verilmiş olur.

 • GRC-Consulting, Prekast dış cephe uygulama projesinin, yüklenici tarafından, doğru çizilip çizilmediğini denetler. Doğru çizilmemiş ise doğru bir şekilde çizilebilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapar. Detayların inandırıcılığını ve uygulanabilirliğini sağlar.

Böylece imalat aşamasında geçen süreler, yanlış bir detayın üretilmesi için harcanmış olmaz. Hatta detay tiplerini doğru tasarlayarak büyük zaman ve para tasarrufları sağlamış olur. Uygulama detaylarının çözüm prensipleri, yatırımcı açısından oldukça önemlidir. Detay çözümleri, yüklenicinin menfaatine göre de tasarlanmış olabilir, işveren menfaatlerine göre de tasarlanmış olabilir. GRC-Consulting daima işin ve işverenin menfaatleri doğrultusunda uygulamalar önerir. Proje yönetimi aynı doğrultuda uygulamayı gerçekleştirir ve ideal sonuç elde edilmiş olur.

GRC-Consulting co. Yükleniciden bazı test raporları ve ürün sertifikaları isteyecektir. Ayrıca uygulama atölyesi denetimleri ile doğru üretim metodu ve uygun malzeme kullanımı yapılıp yapılmadığının kontrollerini yapacaktır.

Böylece işin sağlam ve uzun ömürlü olması sağlanmış olacaktır.  Binaların dış cepheleri sorunsuz ve bakım gerektirmeyecek şekilde imal edilmelidir. GRC-Consulting co. denetimleri ve danışmanlık hizmetleri ile bu yüksek kalite ve standartları sağlayacaktır.

 • Cephe montajının tekniğine uygun ve sağlam bir şekilde uygulanabilmesi için, İşverenin proje yönetimine teknik bilgi birikimi ile destek olacaktır. Yüklenicinin montaj uygulamaları hakkında ki, görüş ve tavsiyelerini, Proje yönetimi ile paylaşarak, proje yönetiminin denetimlerini sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlayacaktır.
 • Bir dış cephede prekastın yanı sıra Alüminyum doğramalar, silikon cepheler, veya farklı cephe tipleri bir arada kullanılmış olabilir. Bu farklı cephe tiplerinin kesiştiği yerlerde, özenle belirlenmiş özel detaylar gerekmektedir. Aksi halde su ve ısı izolasyonları açısından büyük sorunlar yaşanabilir. Hiç kuşku yok ki şantiye şeflerinin, proje müdürlerinin bu detayların çözümünde tecrübe edilmiş detay tiplerine ve uygulamalara ihtiyacı verdır. GRC-C Co. Tüm bu noktalarda proje yönetiminin güvenle uygulayabileceği detay tiplerini ve uygulama şekillerini üretecektir.
 • İşveren prekast cephe hakkında hiç bir şey bilmeye bilir. Proje yönetimi de bu konu hakkında derinlemesine bir uzmanlığa sahip olmaya bilir.

Sonuçta Proje yöneticisi bir yapıdaki bütün iş branşlarını en ince ayrıntılarına kadar bilmek durumunda değildir. Pek çoğu hakkında bilgi sahibi olsa bile GRC prekast gibi çok özel bilgi ve tecrübeler gerektiren konularda yetersiz kalabilir, önemli ayrıntıları gözden kaçırabilir. Hiç şüphe yok ki Proje Yöneticileri son derece bilgili ve tecrübeli teknik insanlardır. Ancak proje yönetim koordinasyonu; Farklı branşlardan uzman teknik insanlar ile yapılan bir ekip çalışmasıdır. Proje yönetiminin, bu daimi kadrolarının yanı sıra spesifik konularda danışmanlıklara da ihtiyacı vardır. İşte GRC-C CO. Prekast GRC dış cephe sınıfında, Dış cephe danışmanı olarak, yukarıdaki hususları organize etmektedir.

GRC-C DANIŞMANLIK PRENSİPLERİ

 • GFRC-C co. Prekast dış cephe uygulamasının başından sonuna kadarki tüm süreçlerinde işverenin yanında, menfaatleri doğrultusunda olacaktır.
 • GFRC-C co, İşverenini hayallere değil, tecrübe edilmiş ulaşılabilir gerçeklere yönlendirir.
 • GFRC-C co. Danışmanlık sürecini, düzenli olarak işverene rapor edecektir.
 • İşveren GFRC-C’ den bilgiyi satın aldığı için, GFRC-C Bilgi gizlemez ve bilgi kirliliği yaratmaz.
 • GFRC-C co. İle işveren arasındaki tüm iletişim gizlidir. Başka firma, kişi veya kuruluşlar ile kesinlikle paylaşılamaz. Danışmanlık referansı verilmez.
 • Danışmanlık kapsamında işverene özel üretilmiş hiçbir proje tasarım veya bilgi, rakip sayılabilecek başka hiçbir müşteri ile paylaşılmaz.
 • GFRC-C Co. Sözleşme yaparak hizmet verir.

Fiyat ve çalışma programı için bizimle irtibata geçiniz,

Erdal Özdemir

82 thoughts on “GRC CAM ELYAF DONATILI PREKAST CEPHE DANIŞMANLIĞI

 1. Misoprostol Achat Ligne Comprar Lasix Where To Buy Erectile Dysfunction Pills How To Get Viagra Fast Baclofene L’Express

 2. Achat De Viagra En Suisse En Cholet No Prescription Meds Levitra 10mg Preise cialis 20mg price at walmart Viagra Nachmache Viagra Sales In Usa Clomid Coiffure D Action

 3. Fausse Couche Sous Cytotec El Cialis Se Puede Comprar Sin Receta Medica viagra online pharmacy Generic Viagra Testimonials Keflex Oral Suspension

 4. Kamagra Oral Jelly Berlin Buy Lasix Without A Prescription Online viagra vs cialis Plavix Discount Canada Amoxicillin Without A Rx

 5. Supreme Suppliersmumbaiindia Order Kamagra Online Australia Buy Periactins Online kamagra e hipertension Purchase Levitra Without Prescription Cialis Pastillas Foro Cialis 10

 6. Amoxicillin Ointment generic viagra Tonsils Infection Amoxicillin Cialis 5mg At Canadian Nebenwirkungen Viagra Sodbrennen

 7. Viagra For Sale In Pennsylvania Bentyl Mail Order Low Price Cephalexin Dosage For Cats

 8. Having access to Viagra over the counter means no awkward conversation with doctor or pharmacist about the perpetual sparring; no one has to know. viagra online In vivo quantitation of substances with an uncompleted sit function.

 9. The deal was to constitute a , whereby Allergan acquired Pfizer, with the new company then changing its name to “Pfizer, plc”. viagra generic name Recreational usage of CBD at the shape of gummies is changing into a tricky trend among most persons of age groups.

 10. Cialis Generique Sans Danger cialis Viagra Vergleich Cialis Levitra Olmetec Online Without Prescription Viagra Products Online

 11. Cost Of Viagra Pills Viagra Pill Non Prescription levitra 10 mg comprar Amoxil 875 Maxifort Online discount generic accutane

 12. Buy Zithromax Chlamydia Bupropion 150mg Without Prescription Cheap Celexa Online viagra Dog Uti Cephalexin Cialis Precio Oficial Espana

 13. Cialis Definition buy generic cialis Buy Voltaren Online With Out Of Pre Viagra Dove Acquistarlo Priligy Blood Pressure

 14. Acheter Viagra Legalement Viagra Prezzo In Farmacia buy cialis Propecia Prostate Dutasteride 0.5mg

 15. Ou Acheter Kamagra A Montreal Cialis Achat Ligne Canada viagra Pro Cialis 20 Mg Cialis Afecta El Corazon

 16. Bebe Avec Clomid Dapoxetine Acheter viagra Viagra Milano

 17. Your place is valueble for me. Thanks!?

 18. Aw, this was a really nice post. In concept I would like to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make a very good article?but what can I say?I procrastinate alot and certainly not seem to get one thing done.

 19. I抦 impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you’ve gotten hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not enough individuals are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled throughout this in my seek for something referring to this.

 20. Wonderful article! This is the kind of info that should be shared around the internet.
  Disgrace on Google for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and consult with my website . Thanks =)

 21. Hello friends, nice paragraph and good arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.

 22. I was just looking for this information for a while.

  After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site.
  I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list.
  Normally the top sites are full of garbage.

 23. I think what you posted made a bunch of sense.
  But, think about this, suppose you composed a catchier title?

  I ain’t saying your information is not good, but suppose you added something that grabbed people’s attention? I
  mean GRC CAM ELYAF DONATILI PREKAST CEPHE DANIŞMANLIĞI – Erdal ÖZDEMİR Cephe Mühendisi is kinda vanilla.
  You could glance at Yahoo’s front page and watch
  how they create post headlines to get people interested.
  You might add a video or a related picture or two to grab people interested
  about everything’ve written. Just my opinion, it could bring
  your posts a little livelier.

 24. Way cool! Some very valid points! I appreciate you
  writing this post plus the rest of the website is very good.

 25. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
  you penning this write-up plus the rest of the site is also really good.

 26. I was just searching for this information for a while. After six
  hours of continuous Googleing, at last I got it in your site.

  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list.
  Usually the top sites are full of garbage.

 27. I think that everything typed was very logical.
  But, think about this, suppose you were to write a awesome headline?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but suppose you added a headline that grabbed a person’s attention? I mean GRC CAM ELYAF DONATILI PREKAST CEPHE DANIŞMANLIĞI –
  Erdal ÖZDEMİR Cephe Mühendisi is a little boring. You could
  look at Yahoo’s front page and watch how they create news
  titles to grab viewers to click. You might add a video or a related picture or two to grab readers excited
  about what you’ve got to say. In my opinion, it might make your posts
  a little livelier.

 28. Yay google is my world beater helped me to find this outstanding web site!

 29. As I site possessor I believe the content material here is rattling great
  , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever!
  Best of luck.

 30. Keep up the wonderful piece of work, I read few articles on this website and
  I think that your blog is real interesting and has got
  bands of superb info.

 31. If some one wishes expert view about running a blog afterward i recommend him/her to visit this weblog, Keep up the
  pleasant job.

 32. I beloved as much as you will receive performed proper here.
  The cartoon is attractive, your authored material
  stylish. nevertheless, you command get bought an nervousness over that you would like be handing over the following.
  sick certainly come further earlier once more since exactly
  the same nearly a lot continuously inside of case
  you protect this increase.

 33. Wonderful work! This is the type of info that should be shared across the net.
  Disgrace on Google for now not positioning this publish higher!
  Come on over and consult with my website . Thank you =)

 34. I was just looking for this information for a while.
  After 6 hours of continuous Googleing, finally I
  got it in your website. I wonder what is the lack of Google
  strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list.
  Usually the top websites are full of garbage.

 35. You are my breathing in, I possess few blogs and rarely
  run out from brand :).

 36. Currently it seems like Drupal is the preferred blogging
  platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 37. I needed to post you a very small word in order to thank you so much once again considering the extraordinary secrets you’ve discussed here. It is really shockingly generous with you to provide openly precisely what a few individuals could have offered for an e book to generate some money for themselves, most notably now that you might have tried it if you ever desired. These solutions as well served to be a good way to understand that someone else have the identical dreams like my own to understand many more on the topic of this matter. I am certain there are a lot more enjoyable sessions in the future for those who read carefully your website.

 38. You are my inhalation, I have few blogs and often run out from brand :).

 39. I wanted to send you a little bit of remark just to thank you yet again with your superb concepts you have contributed on this website. This has been seriously generous with you to convey easily just what most people could have marketed for an e book to help with making some profit on their own, principally considering that you could have done it in the event you wanted. These points in addition worked to provide a great way to be certain that some people have similar dreams like mine to know the truth somewhat more on the topic of this issue. I’m certain there are several more pleasant opportunities in the future for individuals who scan your site.

 40. I was just searching for this information for some time.

  After 6 hours of continuous Googleing, at last I got
  it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list.
  Usually the top websites are full of garbage.

 41. I in addition to my friends came taking note of the good secrets and techniques found on the blog then instantly came up with a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for them. My young men are actually as a result stimulated to read through all of them and have in effect certainly been having fun with these things. Thank you for indeed being very thoughtful and also for choosing some notable issues millions of individuals are really eager to be informed on. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 42. At this time it sounds like WordPress is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your
  blog?

 43. My wife and i have been very peaceful when Edward could carry out his survey from the ideas he was given out of your blog. It is now and again perplexing to just always be giving for free ideas which often some other people may have been selling. Therefore we consider we now have the writer to thank for that. All of the illustrations you made, the straightforward site navigation, the friendships you will make it possible to engender – it’s most great, and it’s really leading our son and us imagine that the issue is enjoyable, and that is seriously mandatory. Many thanks for the whole thing!

 44. I was just searching for this info for a while. After six hours of
  continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s
  the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list.
  Normally the top websites are full of garbage.

 45. I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!

  Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 46. Thank you for your entire effort on this website. My daughter loves engaging in investigation and it’s easy to see why. We learn all relating to the compelling medium you make efficient solutions through this web blog and therefore invigorate response from visitors about this article then our favorite simple princess has been starting to learn so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always doing a superb job.

 47. My husband and i felt absolutely fulfilled that Jordan managed to round up his researching via the ideas he gained through your blog. It’s not at all simplistic to just possibly be giving freely guidance which the others have been making money from. Therefore we already know we need the writer to give thanks to because of that. The explanations you have made, the simple site menu, the relationships your site make it easier to promote – it’s all fabulous, and it’s really facilitating our son in addition to us feel that this concept is entertaining, which is pretty fundamental. Thank you for all the pieces!

 48. I needed to post you that little bit of note to help thank you as before for all the exceptional views you have documented on this website. It has been simply particularly generous of people like you to make publicly what exactly most of us might have supplied for an electronic book to help with making some cash for their own end, certainly since you could have done it in the event you desired. These basics in addition acted like the fantastic way to know that someone else have similar interest just as my very own to find out good deal more pertaining to this matter. Certainly there are thousands of more pleasant moments in the future for people who scan through your site.

 49. I’m commenting to let you know of the terrific experience my wife’s princess obtained reading your web page. She realized plenty of pieces, not to mention how it is like to possess a very effective coaching style to make other people without difficulty grasp certain grueling matters. You undoubtedly did more than my desires. I appreciate you for distributing such helpful, healthy, explanatory and as well as fun guidance on that topic to Janet.

 50. I precisely needed to thank you very much again. I do not know the things that I would’ve used without the techniques revealed by you directly on that concern. This was a real daunting difficulty for me, but being able to see a professional mode you resolved the issue made me to jump over happiness. Now i’m grateful for the advice and expect you are aware of a powerful job you have been getting into educating people through the use of your web blog. Probably you’ve never encountered any of us.

 51. I needed to compose you this very small note so as to give thanks again just for the precious tactics you’ve discussed here. This has been incredibly open-handed of you to offer without restraint precisely what many individuals could have sold for an ebook in making some profit for their own end, precisely considering the fact that you could possibly have done it in the event you wanted. The concepts in addition worked like a good way to recognize that some people have the same eagerness just as my very own to know way more around this problem. I know there are lots of more fun situations ahead for people who browse through your website.

 52. I wanted to write you a little bit of observation to give many thanks once again for your personal amazing pointers you’ve contributed on this site. This has been tremendously open-handed of you to convey without restraint all that a lot of folks would have distributed as an ebook to generate some bucks on their own, specifically seeing that you could possibly have tried it if you ever decided. These suggestions likewise worked to be the good way to be sure that some people have the same desire similar to my personal own to understand a lot more in respect of this problem. I am certain there are millions of more fun sessions in the future for individuals that looked over your blog post.

 53. I happen to be commenting to let you know what a excellent experience our princess encountered going through the blog. She picked up some details, with the inclusion of what it is like to possess a wonderful helping style to have others without difficulty fully understand certain extremely tough things. You truly surpassed our own expected results. Thanks for offering the invaluable, trustworthy, educational and in addition unique thoughts on your topic to Ethel.

 54. My husband and i felt really thrilled when Edward managed to carry out his inquiry out of the ideas he had from your very own weblog. It is now and again perplexing to just continually be freely giving tips which often people today might have been making money from. And we discover we’ve got the website owner to be grateful to for that. The illustrations you have made, the easy web site menu, the relationships you can help instill – it is everything sensational, and it is aiding our son and the family consider that the idea is excellent, and that’s highly important. Thank you for all!

 55. I intended to put you one little word just to say thanks as before for those spectacular basics you’ve contributed on this website. This has been really extremely open-handed with people like you to deliver unreservedly just what many of us would’ve sold as an electronic book to make some bucks for their own end, even more so considering the fact that you could have done it in case you decided. These tactics additionally served to be the great way to understand that someone else have the same dreams just like my very own to know whole lot more concerning this issue. I know there are thousands of more enjoyable sessions in the future for people who take a look at your website.

 56. I am writing to make you know of the remarkable discovery my wife’s child obtained visiting your web page. She came to find a wide variety of issues, not to mention what it’s like to have a wonderful helping mood to get many others quite simply know precisely some advanced things. You undoubtedly did more than our own expected results. Many thanks for producing such useful, healthy, informative and in addition unique tips on this topic to Janet.

 57. I really wanted to construct a brief remark to be able to appreciate you for all of the remarkable facts you are placing on this site. My time intensive internet research has now been honored with incredibly good information to go over with my best friends. I ‘d state that that most of us readers are unequivocally fortunate to be in a fabulous place with many lovely people with useful opinions. I feel really grateful to have come across your webpage and look forward to plenty of more awesome times reading here. Thank you once more for all the details.

 58. I and also my friends came reviewing the excellent tips found on your site and suddenly developed an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those techniques. These young boys were certainly glad to read through all of them and have in effect sincerely been having fun with them. Thank you for simply being indeed helpful and for obtaining such incredibly good issues millions of individuals are really desirous to be informed on. My sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.