MESLEKİ KONTROLLÜK SÜRECİ

 • İMALAT PROJELERİ DOĞRUMU ÇİZİLMİŞ
 • YAPILAN İMALATLAR, DOĞRUMU
 • MONTAJ DOĞRUMU
 • HEDEFLENEN KALİTEDE İŞ YAPILIYORMU
 • İMALAT VE MONTAJ METODU DOĞRUMU
 • ŞANTİYE KADROLARI ETKİN DENETİM YAPIYORMU
 • DANIŞMANLIK UYARILARI DİKKATE ALINIYORMU
 • SİSTEM SUPERVISOR LERİ DİKKATE ALINIYORMU
 • TEST SONUÇLARI, İSTENİLEN SEVİYEDEMİ
 • HAFTALIK İLERLEME DURUMU YETERLİMİ
 1. YÜKLENİCİNİN İMALAT PROJELERİNDE DÜZELTME VEYA ONAY VERİLMESİ
 2. ŞAHİT NUMUNELERİN KABUL EDİLMESİ İMZALANMASI
 3. YÜKLENİCİ SİPARİŞ SÜRECİNİN DENETLENMESİ
 4. YÜKLENİCİ İMALAT SÜRECİNİN DENETLENMESİ,
 5. YÜKLENİCİ MONTAJ SÜRECİNİN DENETLENMESİ,
 6. KALİTE SÜRECİNİN DENETLENMESİ
 7. İŞ TESLİM SÜRECİNDE RAPORLAMA.

BU AŞAMA DA ÖZDEMİR CONSULTING PROJE YÖNETİMİNİN DENİZ FENERİDİR.

MESLEKİ DENETİM SÜRECİ NEDİR?

Yüklenici ile yapılan sözleşme ile Mesleki Kontrollük sürecinin başlatılması gerekir. Bu sürecin kendi içinde üç aşaması vardır. 1- UYGULAMA PROJESİ ONAY SÜRECİ Yüklenici yapı karkasından aldığı röleve ile uygulama projesi çizimlerine başlar ve kısım kısım onaya sunar, Özdemir consulting ve proje yönetimi bu onayları birlikte verirler. 2- MALZEME ONAY SÜRECİ, Uygulama projesi onayları devam ederken eş zamanlı olarak malzeme şahit numune onaylarıda devam edecektir. 3- ÜRETİM, MONTAJ KONTROL SÜR. Yüklenicinin fabrika imalatlarının ve şantiye montajlarının, Özdemir Consulting tarafından denetim sürecidir. Bu denetimler yüklenicinin iş teslimine kadar devam eder. Bu süreçte işveren ve proje yönetimine ayrı ayrı haftalık raporlar verilir.

MESLEKİ DENETİM NEDEN GEREKLİDİR?

Mesleki denetim süreci, cephe imalat ve montajının ihale ve sözleşme koşullarında yapılmasını sağlar. Bunun için proje yönetiminin, yüklenici üzerinde ki yaptırım gücünü kullanır. Özdemir Consulting tarafından şantiyede yapılan denetimler, işverene ve Proje yönetimine ayrı ayrı gönderilir. Proje yönetimine yapılan telkin ve uyarılar bazen dikkate alınmayabilmektedir. Bu durumdan kaynaklı oluşabilecek sonuçların önüne geçmek için, işveren temsilcisi ayrıca bilgilendirilmektedir. Şantiye kadrolarının cephe tecrübesi genellikle yeterli olamamaktadır, cephenin neresini ne şekilde, ne zaman kontrol etmesi gerektiği gibi pratik bilgiler, Özdemir Consulting tarafından proje yönetimi kadrolarına eğitim şeklinde verilmektedir.

 

r11