PROBLEMLİ CEPHELERDE İNCELEME VE RAPORLAMA ÇALIŞMALARI

DIŞ CEPHE İNCELEME MÜFETTİŞLİĞİ

PROBLEMLİ DIŞCEPHE TESPİT RAPORLARI

GİRİŞ,

Problemli dış cepheler gerek işveren gerekse yükleniciler için büyük bir sorundur. Bu gibi problemli cepheler her iki taraf için de büyük maddi kayıplar oluşturabilmektedir. Dolayısıyla taraflar bu gibi problemli durumlarda kesinlikle karşı tarafı sorumlu tutmaktadırlar.

Her iki taraf bir birini suçlu ilan edip sorunu kabullenmeyince doğal olarak çözümsüz bir süreç başlamaktadır. Peşinden gelen adli süreç, karşılıklı temyiz kararları ve yetersiz “bilir kişi” raporları ile iş iyice içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

Bu aşamada davacı taraf genellikle yeterli seviyede gerekli bilgilere ve donanımlara sahip olmadan dava açmaktadır. Dolayısıyla karar verecek olan hakim konu hakkında yeterli seviyede aydınlatılamadığından kararlar gecikmekte ve süreçler uzamaktadır. Hakimler sonderece teknik ayrıntılar içeren bu konular hakkında doğru ve özet bilgilere sahip olabilmek için, bilir kişi tayin ederek konu hakkında bilgilenmekte ve bu bilirkişi raporlarından edindiği bilgileri yorumlayarak davalar hakkında hükümler verebilmektedirler. Çoğu zaman davalı taraf bu “bilir kişi!” Raporlarına itiraz etmekte ve farklı bilirkişilerden de rapor talep etmektedir. Karşılıklı itirazlarla geçen süreçte, sorunlu cepheler ile yaşamak zorunda kalan insanların durumu ise problemin başka bir boyutudur.

ÖZDEMİR CONSULTING CO. tespit ve raporları, bu gibi problemli cephe imalatlarından kaynaklı süreçleri, minimum seviyelere indirir.

Özdemir consulting co üç farklı sıfat ile inceleme, tespit ve rapor çalışması yapar.

1- Özdemir Consulting Co. ticari firma kimliği ile,

2- Bureau Veritas uluslararası akridite edilmiş firma kimliği ile,

3- Hakim tarafından atanmış yasal bilirkişi kimliği ile,

Bu üç ayrı sıfat da çalışma, işin durumu, gelişme süreci ve şartların olgunlaşmasına göre şekillenmektedir.

Ancak hangi sıfat ile çalışılır ise çalışılsın, inceleme, gözlem, tetkik, denetim ve rapor çalışamaları her durumda Erdal Özdemir tarafından yapılmaktadır. Yine hangi sıfat ile çalışılır ise çalışılsın hepsi de aynı nitelikte, aynı özende, aynı vasıfta çalışma yapılmakta ve rapor hazırlanmaktadır.

Yapılan çalışmalara Özdemir Consulting olarak “inceleme müfettişliği” diyoruz. Mahkemeler buna “bilirkişi çalışması” demekte, Bureau Veritas ise “inspector working” diyor. Her durumda yapılan çalışma nitelik, içerik, seviye ve istinatları bakımından aynıdır.

DIŞ CEPHE İNCELEME MÜFETTİŞLİĞİ (INSPECTOR workıng) ÇALIŞMA ŞEKLİ

Özdemir Consulting co. tarafsız bir inceleme ve tespit kurumudur. İnceleme ve rapor düzenlemelerinde, İşveren veya yüklenici tarafında yer almaz, yalnızca mevcut durumu tüm gerçekliği ile deşifre eder, durum hakkında rapor düzenler. Yerinde gerçek durum ne ise, o durum rapor edilir.

Özdemir Consulting co. Problemli dış cephe inceleme ve tespit çalışmalarını, yaparken durumu her yönü ile inceler. Tekniğin bilinen durumunu, taraflarca onaylanmış sözleşmeleri, teknik şartname koşullarını ve yasalar ile belirlenmiş standart ve normları dikkate alarak inceleme gözlem ve tespit yapar.

Ayrıntılı raporda, sebep sonuç ilişkileri açıkca ifade edilirken grafik anlatımlar ve ses/görüntü kayıtları da kullanılabilmektedir.

Problemli cephe Durumu irdelenirken herşeyden önce

* İlgili yasal mevzuat, uygulaması

* Yasal olarak zorunlu standartlar ve normlar,

* Taraflar arasında onaylı sözleşme ve eklerinin getirdiği zorunluluklar,

* Taraflar arasında onaylanmış teknik şartname ve projelerde belirtilen koşullar,

Ayrı ayrı incelenerek cephe tespit (ekspertiz) raporunda işlenir.

İŞ BU AÇIKLAYICI AYRINTILI RAPORUN, CAYDIRICI, İKNA EDİCİ VE DURUMU AYDINLATICI  GÜCÜ TARTIŞILMAZ BİR ETKİYE SAHİPTİR.