PROBLEMLİ CEPHELERDE İNCELEME VE RAPORLAMA ÇALIŞMALARI