CEPHE ETÜT SÜRECİ

 • NEYİ
 • NE İLE
 • NE ZAMAN
 • NE İÇİN
 • NASIL
 • NE SÜREDE
 • KİM İLE
 • NEREDE
 • NE MALİYETE
 • HANGİ STANDARTTA YAPACAĞIMZIN ETÜT SÜRECİDİR.

 

 • KONSEPT PROJE KRİTERLERİNE UYGUN MALZEME ÇEŞİTLERİNİN ETÜTLERİ,
 • MALZEME VE İŞÇİLİK KALİTE STANDARTLARINDA İZLENECEK STRATEJİNİN ETÜDÜ
 • YAPININ SİSTEM KESİTLERİNİN VE NOKTA DETAYLARININ BELİRLENMESİ VE ETÜDÜ
 • MALİYET, İMALAT, MONTAJ, SÜRE VE KALİTE KRİTERLERİNİN ETÜTLERİ

CEPHE STRÜKTÜRÜNÜN “DNA” SI BU AŞAMA DA BELİRLENMEKTEDİR.

DlŞ CEPHE ETÜT SÜRECİ HAKKINDA

r4

Cephe konsepti ve Mimari proje gerçekliği ni dikkate alarak yapının tüm sistem kesitlerinin ve kesitler üzerinde ki nokta detaylarının yerleri belirlenir. Bu detaylarda kullanılacak malzeme tür ve alternatifleri belirlenir. Maliyet ve fiyat karşılaştırmaları yapılır. Dış cephe strüktüründen beklenilen performans değerlerini karşılayacak tüm normlar ve koşullar bu aşama da netleştirilir. Bu süreçte aynı zamanda üretim nakliye ve montaj metotları da titizlikle etüt edilir. Bu aşama da yapılan etütler ile dış cephe çözümleri tamamlanmış olur. Her zaman, mevcut cephe sistemleri ile istenilen çözümler üretilemeyebilmektedir.

Bu gibi durumlarda Özdemir Consulting custom designe çalışmaları yaparak duruma çözüm üretir. Yeni sistem ve kalıp tasarımları geliştirip uygulama takiplerini gerçekleştirir. Özellikle custom designe çalışmalarında test mokap uygulaması mutlaka yapılır. Test mokap uluslar arası akriditasyona sahip bir kurumun test laboratuvarlarında Özdemir Consultig denetiminde gerçekleştirilir. Normal cephe sistemleri ile üretilen cephe çözümlerinde ise şantiye de test numunesi uygulanır. Özdemir Consulting bu testlerden elde edilen sonuçlar ile Yüklenicinin hazırladığı uygulama projesini yönlendirerek, ,deal uygulama projesinin hazırlanmasında rehberlik yapar.

r5

CEPHE ETÜT SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AKABİNDE “İHALE SÖZLEŞME SÜRECİ” BAŞLAR.